TPS valittu mukaan tyttöjen nuoruusvaiheen kehittämishankkeeseen
TPS Juniorijalkapallo ryJulkaistu: 17.09.2021 22.24

TPS valittu mukaan tyttöjen nuoruusvaiheen kehittämishankkeeseen

"Osana suomalaisen jalkapallon ja futsalin strategiaa tavoittelemme tulevien vuosien aikana naisten ja tyttöjen osallisuuden vahvistumista kaikilla tasoilla. Tämän tavoitteen tueksi laaditun naisten ja tyttöjen oman kehitysstrategian kautta haluamme vahvistaa muun muassa tyttöjen pelaajamääriä, laadukasta pelaajapolkua sekä naisten osallisuutta jalkapalloperheen eri rooleissa.

Vuoden 2021 aikana pääpainopiste on pelaajamäärien kasvattamisessa pelaajapolun alkupäässä. Tyttöjen puolen pelaajamäärät ovat kasvaneet jo yli koronaa edeltävän tason ja ensi vuonna pelattavan naisten EURO-turnauksen myötä tavoitteena on vahvistaa mielikuvia jalkapallosta naisten ja tyttöjen lajina entisestään.

– Tällä hetkellä meillä on rekisteröityneitä tyttö- ja naispelaajia maassamme enemmän kuin koskaan. Suuri kiitos tästä lähtee ympäri Suomen seuroille ja seuratoimijoille, jotka ovat korona-ajan haasteista huolimatta tehneet hartiavoimin töitä lasten ja nuorten liikkumisen sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien puolesta, Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja kiittää.

Pelaajamäärän kasvattamisen lisäksi toisena vuoden 2021 painopisteenä on nuoruusvaiheen urheilutoiminnan laadun vahvistaminen tyttöjen puolella. Kevään ja kesän aikana on keskitytty urheilutoiminnan vahvistamiseen tähtäävän tuki- ja toimintamallin luomiseen. Avoin haku tuki- ja toimintamalliin osallistumiseksi toteutettiin seuroille elokuun aikana.

– Oli ilahduttavaa huomata, miten vahva tahtotila seuroissa ympäri Suomen on työskennellä tyttöjen urheilutoiminnan laadun vahvistamiseksi, iloitsee nuoruusvaiheen urheilutoiminnan kehittämisestä vastaava Markus Paananen.

Hakemuksia tuki- ja toimintamalliin tuli runsaasti, eikä jokaista mukaan hakenutta seuraa voitu ottaa nyt käynnistyvään toimintamalliin mukaan.

– Saimme paljon hyviä hakemuksia ja pyrimmekin jokaiselle mukaan hakeneelle seuralle löytämään tukimuotoja omiin kehityskohteisiinsa – liittyen esimerkiksi pelaajamäärien kasvattamiseen tai laatujärjestelmässä esiin nousevien aihealueiden vahvistamiseen, Paananen jatkaa.

TUKI- JA TOIMINTAMALLI TÄHTÄÄ VALTAKUNNALLISEEN OSAAMISEN KEHITTYMISEEN SEKÄ SEUROJEN KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN VAHVISTAMISEEN

Tyttöjen urheilutoiminnan vahvistamiseen tähtäävä tuki- ja toimintamalli käynnistyy syksyn 2021 aikana. Toimintamallin tavoitteena on valmennuksen vaikuttavuuden kehittyminen, seuran rakenteiden yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä seurojen kansainvälinen verkostoituminen tyttöjen puolella.

– Jalkapallo naisten ja tyttöjen lajina kasvaa voimakkaasti kansainvälisesti, minkä vuoksi meille Suomessa vaatimustason ymmärtäminen sekä yhteistyö kehittymisen mahdollistamiseksi on avainroolissa. Teemme tuki- ja toimintamallin myötä töitä sen eteen, että rytminvaihdos tyttöjen urheilutoiminnassa näkyy konkreettisesti laadukkaampana toimintana ja pidentyvinä pelaajaurina, Paananen kuvaa tavoitteita.

Mukaan tuki- ja toimintamalliin valittiin yhteensä 12 seuraa tai seurayhteisöä. Haussa painotettiin muun muassa laatujärjestelmätyötä, pelaajakehityksen mittareita sekä organisaation tahtotilaa kehittää urheilutoimintaa tyttöjen puolella. Lisäksi huomioitiin alueellinen näkökulma jalkapallon valtakunnallisen kehityksen tukemiseksi."

TPS on viimeisen parin vuoden aikana tehnyt töitä tyttöpuolen uudelleen herättämisen eteen. Rikkonaisista lähtökohdista on parissa vuodessa päästy ehjään pelaajapolkuun aloittavista mimmeistä aina edustusjoukkueeseen asti. Palloliiton tavoitteiden mukaisesti myös TPS pyrkii vahvistamaan aloittavien ikäluokkien toimintaa ja sitä kautta myös pelaajamäärien kasvua. Tähän liittyen on rakennettu oma toimintamalli yhteistyöseurojen kanssa, josta tiedotetaan lähiaikoina tarkemmin.

Tämä uusi tuki- ja toimintamalli nähdään TPS:ssä jatkumona tälle toiminnalle. Nuoruusvaiheen ikäluokissa TPS on yhdeksän muun seuran kanssa mukana Helmaripolun tasojen 4-5 toiminnassa ja tämän ympärille on tarkoitus rakentaa ja vahvistaa seurayhteistyötä niin pelaaja- kuin valmennuskoulutuksen näkökulmista. Seurassa ollaan iloisia, että Palloliitossa on nähty lyhyessä ajassa tapahtunut kehitys ja halumme kehittää tyttöjen toimintaa määrätietoisesti myös tulevaisuudessa. Myös naapuriseura KaaPon mukana olo tuki- ja toimintamallissa varmasti puskee molempia seuroja eteenpäin niin, että siitä hyötyy koko Turun alueen tyttöfutis.” kommentoi TPS:n tyttöjen valmennuspäällikkö Petteri Joensuu

MUKANA OLEVAT SEURAT TAI SEURAYHTEISÖJEN KONTAKTISEURA/YHTEYSSEURA:

HELSINGIN JALKAPALLOKLUBI (HJK)
TPS JUNIORIJALKAPALLO (TPS)
VANTAAN JALKAPALLOSEURA (VJS)
KAARINAN POJAT (KaaPo)
OULUN NAISFUTIS (ONS)
JYVÄSKYLÄN PALLOKERHO (JyPK)
KUOPION PALLOSEURA (KuPS)
ROVANIEMEN PALLOSEURA (RoPS)
SEINÄJOEN JALKAPALLOKERHO (SJK)
ILVES (Ilves)
KPV:N JUNIORIT (KPV)
PALLOKERHO KESKI-UUSIMAA (PKKU)