Joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut

Joukkueenjohtaja toimii joukkueen keulakuvana ja johtaa joukkuetta kaikissa muissa kuin valmennuksellisissa asioissa. Hän on seuran virallinen edustaja joukkueessa ja yhteyshenkilö seuran ja joukkueen välillä.

Hyvän joukkueenjohtaja on rehellinen, oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikkia kohtaan. Jojo toimii joukkueensa vanhempien valitsemana luottamushenkilönä, joka kuuntelee ja jaksaa kuunnella kaikkia. Hän on selvillä joukkuetta koskevista asioista ja tiedottaa seuran päätökset joukkueelle.

Tehtävät:

 • seuran edustaja joukkueessa
 • yhteyshenkilö seuraa
 • yhteyshenkilö Palloliittoon
 • tiedottaa seuran päätökset joukkueelle
 • vastaa joukkueen sisäisestä tiedottamisesta
 • järjestää vanhempainkokoukset 2–4 krt vuodessa
 • huolehtii joukkueen urheilullisten ja toiminnallisten pelisääntöjen laadinnasta ja noudattamisesta
 • ohjeistaa joukkueen taustaryhmän toiminnan ja vastaa siitä
 • laatii toimintakalenterin yhdessä taustaryhmän kanssa
 • vastaa joukkueen kausisuunnitelman laadinnasta ja hyväksyttämisestä
 • laatii joukkueen talousarvion yhdessä rahastonhoitajan kanssa
 • ylläpitää joukkueen pelaajatietoja Jopoxissa
 • ilmoittaa pelaajasiirrot seuran toimistoon
 • ilmoittaa lopettaneista pelaajista seuran toimistoon ja merkitsee pelaajan lopettaneeksi Jopoxissa
 • vastaa ottelutapahtumista yhdessä muun taustaryhmän kanssa
 • hoitaa sarja- ja tapahtumailmoittautumiset seuran ohjeitten mukaan
 • täyttää ottelupöytäkirjat sarjoissa, joissa ne ovat käytössä (TASO)
 • ylläpitää joukkueen tietoja TASO:ssa

Joukkueenjohtajan tulee olla selvillä Palloliiton kilpailutoimintaa koskevista määräyksistä ja säännöistä, jotka liittyvät mm. yksittäisen pelaajan edustusoikeuteen, pelioikeuteen, pelipassiin, vakuutusturvaan yms. Palloliitto vahvistaa vuosittain seuraavan kauden kilpailumääräykset, jotka löytyvät Palloliiton verkkosivuilta. Mahdolliset sanktiot sääntöjen rikkomisesta (esim. pelioikeudettoman pelaajan peluuttamisesta) ovat joukkueen vastuulla.

Palloliiton sivuilta löytyy käytännössä kaikki joukkueenjohtajille suunnattu materiaali (kilpailut, säännöt ym.)

https://www.palloliitto.fi/palvelut/joukkueet-ja-j...

VUOSIKELLO 2022