Joukkue

Berglund Axel
Karelius Eraldo
Linna Christian
Lundén Antti
Näsi Otto
Palhus Kosti
Palken Joel
Rauhaniemi Kalle
Salminen Riku
Selin Daniel
Aitos Patrik
Haapaniemi Aamos
Harju Niklas
Inkeroinen Valtteri
Sjökobb Remus
Tiljander Onni

Toimihenkilöt